Tuesday, December 24, 2013

Sven Lindqvist om matematikken

Många fackmän, t.ex. Poincaré, anser att matematiken är lika mycket en konstart som en vetenskap. Somlige kombinationer är «vackrare», «allvarligare», «viktigare» än andra. Man kan tala om «klassiska» eller «barocka» lösningar, och de stora matematikernas arbete kan identifieras genom sin personliga särprägel.

Konstnären liksom matematikern arbetar med ett symbolsystem som inte utsäger någonting om verkligheten. Men det är bara genom att verkligheten kan tolkas och förstås i termer av dessa system som de har betydelse för oss.  

Sven Lindqvist - Myten om Wu Tao-tzu
God jul!