Tuesday, February 26, 2013

Med posten

Det kom så fine ting med posten i dag. Et nummer av Lasso jeg illustrerte for lenge siden, men ikke har sett før nå, og de to nyeste bøkene til Viviane Schwarz. Og som om det ikke var nok kom en tablet jeg kjøpte i vinterferien. Nå skal det tegnes! (Etter at jeg har lært meg hvordan det brukes).Thursday, February 21, 2013

Rekkefølge

Hele boka er samlet til en rekkefølge, noe som gi mening, en sammenheng. Jeg mangler en tittel, jeg mangler en forside - og så er det bare å vente på august.Saturday, February 09, 2013

Lindholm om determinisme


Men i det universet Dawkins beskriver er det genene, og ikke den synlige fenotypen, som er kilden til alle disse ferdighetene. Derfor har genene nå «planer», de er «egoistiske», «forutseende», har «moral», de «lurer» bærerne sine til atferd som gagner deres egen spredning, og de «gjenkjenner» og «hjelper» kopier av seg selv i andre fenotyper. Riktignok poengterer Dawkins at dette kun er symbolsk ment ,men han blir offer for sine egne metaforer, og dermed formes en modell som i mangt har et mystisk preg. For det finnes ikke dekning for å tilskrive gener ferdigheter som forutsetter fortolkning og avveining, altså egenskaper som er karakteristiske for subjekter. Gener er ikke egenvillige subjekter, de er sekvenser av DNA, en nokså enkel forbindelse av fosforsyre, litt sukker og noen nitrogenbaser – ikke vesensforskjellig fra det brune pulveret i suppeposer man kjøper på RIMI.

Markus Lindholm
Evolusjon – naturens kulturhistorie  

Saturday, February 02, 2013

Skift


Hvorfor tenker jeg på å skrive om jobb, når jeg kan skrive om at sola faktisk skinner for en gangs skyld i den danske vinteren, på huset på andre sida av gata, at det nesten får en pen farge, gulaktig, at man kan inbille seg at det er vår. Det er hvert fall blitt februar.
Jeg har skifta utsikt, skifta rom, men ikke leilighet. Skifta klær, skifta frisyre. Er strengt tatt den samme.

Friday, February 01, 2013

Skrytebilde

Er publisert i det nyeste nummeret av C'est Bon Anthology, sammen med bra folk som Ulli Lust, Henri Gylander og Mari Ahokoivu.
Hvis du vil kjøpe den, er det på adlibris.com eller på en seriefestival, nær deg.