Saturday, February 09, 2013

Lindholm om determinisme


Men i det universet Dawkins beskriver er det genene, og ikke den synlige fenotypen, som er kilden til alle disse ferdighetene. Derfor har genene nå «planer», de er «egoistiske», «forutseende», har «moral», de «lurer» bærerne sine til atferd som gagner deres egen spredning, og de «gjenkjenner» og «hjelper» kopier av seg selv i andre fenotyper. Riktignok poengterer Dawkins at dette kun er symbolsk ment ,men han blir offer for sine egne metaforer, og dermed formes en modell som i mangt har et mystisk preg. For det finnes ikke dekning for å tilskrive gener ferdigheter som forutsetter fortolkning og avveining, altså egenskaper som er karakteristiske for subjekter. Gener er ikke egenvillige subjekter, de er sekvenser av DNA, en nokså enkel forbindelse av fosforsyre, litt sukker og noen nitrogenbaser – ikke vesensforskjellig fra det brune pulveret i suppeposer man kjøper på RIMI.

Markus Lindholm
Evolusjon – naturens kulturhistorie  

No comments: