Thursday, January 20, 2011

Jeg blev født i Shrewsbury den 12. Februar 1809, og min første Erindring stammer fra dengang jeg var lidt over fire Aar gammel

Om prestestudiene i Cambridge:

En Dag, da jeg rev Barken af et gammelt Træ, saa jeg to sjældne Biller og fangede een i hver Haand; saa fik jeg Øje paa en tredje af en ny Art, som jeg ikke kunde nænne at lade løbe, og derfor puttede jeg den, jeg havde i min højre Haand, i Munden. Uha! den sprøjtede en motbydelig skarp Vædske ud, som brændte saadan paa Tungen, at jeg var nødt til at spytte Billen ud, saa baade den og Nummer tre slap fra mig.


Om kritikere:

I denne Forbindelse maa jeg bemærke, at jeg næsten altid er blevet hæderligt behandlet af mine Anmeldere, bortset fra dem uden videnskabelig Indsikt, der ikke er værd at fæste sig ved. Mine Synspunkter er ofte blevet groft misforstaaet, stærkt modarbejdet og latterliggjort, men jeg tror at dette som Regel er gjort i god Tro.

No comments: