Friday, December 09, 2011

I munnen

Den ene tanna har det siste halvåret vokst og blitt lenger enn de andre, den høyre hjørnetanna (ikke den venstre), og etterhvert har tunga og leppene fått et nytt bevegelsesmønster, de krummer seg rundt den, gjør plass, former seg etter den, og det er som om den ikke bare er en hjørnetann, men også en hjørnestein, munnens hjørnestein, som tunga og leppene kan forankre seg i. Støtte seg på. Skape et punkt, et grunnlag for resten.

No comments: