Saturday, September 13, 2008

Puste gjennom nesa

Det er kaldt om morgenen, når vi koker egg til frokost legger dampen seg over vindusglasset så det ser ut som tåke. Det er høst og vi har lagd kakao. Jeg venter på at uværet skal komme og gjøre hodet mitt rent.

No comments: