Thursday, March 17, 2011

We are sleek and beautiful

Språkene skulle løpe parallellt, men de svinger plutselig, fletter seg inn i hverandre. Eller skulle man heller sagt at de glir inn i hverandre, betydninger og skygger klistrer seg sammen, blir det samme. Er ikke det samme. Språket forandrer seg. Språket og kroppen forandrer seg, får nye linjer, blir sterkere. Kroppen føyer seg, strekker seg, spretter tilbake. Hurtige bevegelser, den vet hvordan man gjør det. 


No comments: