Sunday, October 21, 2012

Darwin om homologe egenskaper


Dette er den mest interessante del af naturhistorien; man kan sige, at det er selve sjælen. Hvad kan vel være mere besynderligt, end at menneskets hånd, der er bygget for at gribe, muldvarpens, der er bygget til at grave, hestens ben, marsvinets finne og flagermusens vinge alle er bygget efter samme mønster og består af de samme knogler, placeret efter samme mønster? (...)
Intet er mer håbløst end at forsøge at forklare sådanne ligheder mellem medlemmer af samme klasse ved deres nytte eller ud fra doktrinen om overordnede mål. Owen har erkendt håbløsheden ved sådanne forklaringer i sit mest interessante værk om lemmernes natur. Ud fra tanken om at alle organismer er skabt uafhængigt af hinanden, kan man bare konstatere, at sådan er det - at det har glædet Skaberen at danne hvert dyr og hver plante på denne måde. (...)
Der er en anden og lige så besynderlig vinkel på dette emne: nemlig sammenligning ikke af den samme del hos forskellige klasser, men af forskellige dele eller organer hos det samme individ. De fleste fysiologer mener, at kraniets knogler er homologe med - dvs. de i antal og relative placering svarer til - de grundlæggende bestanddele i et vist antal hvirvler. For- og baglemmer er tydeligvis homologe hos alle medlemmer af hvirveldyrene og leddyrene.Vi finder det samme, når vi sammenligner de vidunderligt komplekse kæber og ben hos krebsdyr. (...)
Disse kendsgerninger er ganske uforklarlige ud fra den almindelige skabelsestanke! Hvorfor skulle hjernen være indkapslet i en kasse dannet af så mange og så usædvanligt formede knoglestykker? Som Owen har bemærket, vil deres indbyrdes eftergivenhed under pattedyrets fødsel på ingen måde kunne forklare, hvorfor fuglekraniet er opbygget på samme måde. Hvorfor skulle de samme knogler indgå i opbygning af en flagermus' vinge og ben, når de bruges til vidt forskellige formål?

Darwin
Arternes oprindelse

No comments: