Thursday, May 21, 2009

Futurismen

Det er hundre år siden futurismens manifest ble skrevet, sto det i Klassekampen på tirsdag, og i den anledning ville jeg gjerne linke til en av støykonsertene deres, men jeg fant den ikke på ubuweb.
Jeg kan ikke italiensk, men her er noe jeg antar er et lyddikt i stedet: Dune, Parole in libertà.

No comments: