Sunday, October 30, 2011

Darwin om at dyr og planter er miljø for hverandre

Jeg fristes til at give endnu et eksempel på, hvordan de mest forskelligartede planter og dyr i naturen er bundet sammen i et net af indviklet samhørighed. (...) Jeg har også grund til at antage, at humlebier er uundværlige for bestøvningen af stedmoderblomster, da ingen andre bier besøger dem. Mine forsøg har vist, at bier måske ikke er helt uundværlige, men dog yderst gavnlige for bestøvningen af kløver; men kun humlebier besøger rødkløver, da andre bier ikke kan nå ned til nektaren. Derfor tvivler jeg ikke på, at skulle hele humlebislægten uddø eller blive meget sjælden i England, så ville stedmoderblomst og rødkløver blive meget sjældne eller helt forsvinde. Antallet af humlebier i et område afhænger i høj grad af antallet af studsmus, som ødelægger både bikager og reder; Mr. H. Newman, som længe har studeret humlebier, tror at «mere end to tredjedel af rederne ødelægges i hele England.» Antallet af mus er som bekendt afhængigt af, hvor mange katte, der er, og Mr. Newman siger, at «nær landsbyer og småbyer har jeg set, at antallet af humlebireder er større end andre steder, hvilket jeg tilskriver kattene, der æder musene.» Det er derfor troligt, at tilstedeværelsen af store mængder kattedyr i et område ved først musenes og så biernes mellemkomst er afgørende for hyppigheden af visse blomster!
(...)
Af det ovenstående kan man udlede en yderst vigtig konklusion, nemlig at hver eneste organisme i sin opbygning er dybt forbundet, ofte via godt gemte mekanismer, med alle de andre organismer, som den kæmper med om levesteder og føde, som den skal flygte fra, eller som den selv jager. Dette ses tydeligt i udformningen af tigerens kløer og hjørnetænder og i opbygningen af ben og kløer hos den parasit, der hager sig fast på tigerens krop.

No comments: