Monday, October 31, 2011

Intergalaktisk

Jeg tegna en plakat til Immaturus, studentteateret i Bergen. Takk til Eira som ga meg oppgaven.

No comments: